noticies noticies

Subvenció per a activitats en matèria de joventut

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP Nº 22 de data 02/02/22.

Matèria: Igualtat i Joventut

Nom del programa objecte subvenció: Sense drames

Convocatòria: Subvenció a ajuntaments i Eatims de la província per a activitats en matèria de joventut, anualitat 2022.

Any: 2022

Import: 1.901,17 euros

BOP nº: 120

Data: 28/06/2022

 

Publicat en: