noticies noticies

Subvenció en matèria de prevenció

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 20 de data 31/01/22.

Matèria: Igualtat i Joventut.

Nom del programa objecte subvenció: A Pego apostem per la prevenció, 2022.

Convocatòria: Subvencions ajuntaments i Eatims per a activitats en matèria de prevenció de conductes addictives, anualitat 2022.

Any: 2022

Import: 1.211,48 euros

BOP nº: 124

Data: 04/07/2022

 

Publicat en: