noticies noticies

Subvenció per a la redacció del Pla d’Acció d’Agenda 2030

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº. 79 de data 27/04/22.

Matèria: Acció Local / Programes Europeus.

Concepte: Redacció de Pla d’Acció d’Agenda 2030.

Convocatòria: Subvencions ajuntaments, redacció plans d’acció, agenda urbana, agenda 2030, plans mesures antifrau i projectes i/o memòries per a convocatòria 2022.

Any: 2022

Import: 15.441 euros

BOP nº: 131

Data: 13/07/2022

 

Publicat en: