noticies noticies

Informació Pública sobre llicència ambiental per a activitat d’emmagatzematge i regasificació

S’adjunta enllaç per a poder accedir a la documentació relativa a la sol·licitud d’ampliació d’emmagatzematge i regasificació de GLP, amb l’expedient G/1431/2022 y LA/18/2022.

https://pego.sedelectronica.es/board/974e6d5e-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

L’expedient està disposició en les oficines municipals situades a la Plaça de l’Ajuntament, 1 de Pego, de dilluns a divendres, de 10.30 a 14 hores, en el qual tindran a la seva disposició l’expedient complet.

 

Publicat en: