noticies noticies

Bases per al Pla de Foment de l’Ocupació Local de Pego per a l’exercici 2022

L’Ajuntament de Pego, ateses les circumstàncies econòmiques i socials que viu el municipi actualment i la difícil situació en què es troben moltes famílies de la localitat, ha determinat l’aprovació del Pla per al Foment de l’Ocupació Local de Pego per a l’exercici 2022, que es regirà per les bases adjuntes.

 

Publicat en: