noticies noticies

Subvenció III Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 40 de data 28/02/22.

Matèria: Igualtat i Joventut

Nom del projecte: Elaboració del III Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de Pego (2022-2025).

Convocatòria: Subvencions a ajuntaments i Eatims per a l’elaboració i avaluació de plans d’igualtat de gènere, anualitat 2022.

Any: 2022

Import: 2.667,08 euros

BOP nº: 135

Data: 19/07/2022

 

Publicat en: