noticies noticies

Subvenció servici d’assessorament jurídic per a la dona

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació amb la convocatòria publicada en el BOP nº 33 de data 17/02/22.

Matèria: Igualtat i Joventut.

Nom del projecte: Servici assessorament jurídic per a la dona.

Convocatòria: Subvencions a ajuntaments i Eatims de la província d’Alacant amb destinació a programes i activitats d’igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2022.

Any: 2022

Import: 2.914,52 euros

BOP nº: 140

Data: 26/07/2022

 

Publicat en: