noticies noticies

Subvenció per a l’edició de material turístic

El Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 73 de data 19/04/22.

Matèria: Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca.

Objecte de subvenció: Edició i impressió de material promocional turístic.

Convocatòria: Destinada a potenciar la recuperació del sector turístic de la Costa Blanca. Línia 1 Comunicació i màrqueting digital. Anualitat 2022.

Any: 2022

Import: 3.000

BOP nº: 145

Data: 02/08/2022

 

Publicat en: