noticies noticies

Subvenció per a l’organització de jornades gastronòmiques

El Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 73 de data 19/04/22.

Matèria: Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca.

Objecte subvenció: Organització de les XII Jornades de l’arròs bomba i bombó de Pego, merchandising, insercions publicitàries en mitjans de comunicació, elaboració de vídeo per a Fitur ‘Pego Birding’, visites guiades i organització de rutes de senderisme.

Convocatòria: Destinada a potenciar la recuperació del sector turístic de la Costa Blanca, línia 2 promoció de l’oferta turística. Anualitat 2022.

Any: 2022

Import: 9.121,19 euros

BOP nº: 145

Data: 02/08/2022

 

Publicat en: