noticies noticies

Subvenció per a l’esterilització de colònies urbanes de gats

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 61 de data 29/03/22.

Matèria: Medi Ambient

Línia de subvenció: Tractament d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari.

Convocatòria: Concessió d’ajuedes pel control de la salubritat publica i benestar animal, anualitat 2022.

Any: 2022

Import: 1.884,81 euros

BOP nº: 146

Data: 03/08/2022

 

Publicat en: