noticies noticies

Subvenció per a tractaments de control de dípters

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 61 de data 29/03/2022.

Matèria: Medi Ambient

Línia de subvenció: Tractaments de control de dípters.

Convocatòria: Concessió d’ajudes pel control de la salubritat publica i benestar animal, anualitat 2022.

Any: 2022

Import: 3.047,99 euros

BOP nº: 146

Data: 03/08/2022

 

Publicat en: