noticies noticies

Subvenció en matèria de benestar social

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 70 de data 11/04/22.

Matèria: Benestar Social

Activitat objecte de la subvenció: L’Art com a element integrador de les persones amb malaltia mental crònica i/o diversitat funcional. Import: 2.720,90 euros.

Equipament objecte de subvenció: Ordinadors i cadires. Import: 6.043,90 euros.

Convocatòria 2022: Subvencions a ajuntaments, eatims i mancomunitats per a activitats de promoció social i adquisició d’equipament i vehicles.

Acord de Junta de Govern de l’Excelentíssima Diputació Provincial d’Alacant, de 14 de setembre de 2022.

 

Publicat en: