noticies noticies

Anunci per a la contractació de campanya Nadal 2022

Per tal de donar difusió a la campanya de publicitat durant el periode de Nadal 2022, es creu convenient, des dels departament d’Alcaldia, fer la següent inserció publicitària:

Lot 1:  «Difusió de la targeta felicitació de nadal en les dimensions 1/2 de pàgina en un periòdic imprès de tirada a la Marina Alta de distribució setmanal i dotat amb pàgina web. La publicitat queda vinculada amb la publicació en la mateixa edició de l’entrevista del balanç de l’any per part de l’alcalde, i de la seua difusió en la referida web”.

Les propostes econòmiques es presentaran per registre d’entrada de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego (https://pego.sedelectronica.es/).

El termini és de 3 dies hàbils contats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci a la web de l’Ajuntament.

 

Publicat en: