noticies noticies

Ajuda per a la reparació d’infraestructures hidràuliques

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº. 27 de data 09/02/2022.

Matèria: Infraestructures hidràuliques.

Convocatòria: Subvencions a favor de les entitats locals de la província d’Alacant per a la reparació (línia A) i primer establiment, reforma o gran reparació (línia B) d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament que executen o han sigut executades.

Actuació: substitució i reparació de la xarxa de subministrament d’aigua potable en part del carrer Parcent de Pego.

Pressupost: 37.990,42 euros IVA no inclòs.

Subvenció concedida: 65%

Pressupost 2022: 13.390,29 euros

Pressupost 2023: 10.955,69 euros

Any: 2022

BOP nº: 212

Data: 08/11/2022

https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2022/11/08_212/2022_008651.pdf

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 27 DE DATA 09/02/2022.

 

Publicat en: