noticies noticies

Anunci per a la contractació de la campanya de Nadal

Per tal de donar difusió a la campanya nadalenca 2022 organitzada conjuntament per les Regidories de Promoció Económica i Cultura, es creu convenient, fer la següent inserció publicitària:

Lot 1:  «Difusió del cartell de programació en les dimensions 1/2 de pàgina en un periòdic imprés de tirada a la Marina Alta de distribució setmanal i dotat amb pàgina web. La publicitat queda vinculada a la seua difusió en la referida web”.

Les propostes econòmiques es presentaran per registre d’entrada de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego (https://pego.sedelectronica.es/).

 

Publicat en: