noticies noticies

Pego rep una ajuda per a millorar el frontó del recinte esportiu de La Trilladora

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció econòmica de 77.462 euros per a realitzar treballs d’adequació del frontó de pilota valenciana situat al recinte esportiu La Trilladora.

Aquesta ajuda està inclosa en l’apartat d’ajudes destinades a ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a obres de primer establiment, o d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’instal·lacions esportives ja existents, per als exercicis 2022 i 2023.

 

Publicat en: