noticies noticies

Subvenció per a instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 91 de data 16/05/22.

Matèria: Medi Ambient.

Objecte subvenció: Instal·lació de punt de recàrrega per a vehicles elèctrics en el passeig Cervantes de Pego.

Convocatòria: Obres d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Any: 2022

Import: 14.741,77 euros

BOP nº: 246

Data: 28/12/2022

 

Publicat en: