noticies noticies

Anunci per a la contractació de publicitat

Campanya de publicitat per a la difusió Carnestoltes 2023 i la seua promoció, concretament de l’esdeveniment del Festival d’Arts Escèniques:

Lot 1: <Difusió del cartell de programació en les dimensions 1/2 de pàgina en un periòdic imprés de tirada a la Marina Alta de distribució setmanal i dotat amb pàgina web. Hi haurà una inserció en la que la publicitat queda vinculada a la seua difusió en la referida web>.

Lot 2: <Difusió de l’esdeveniment del Festival d’Arts Escèniques i programació del mateix en una emissora radiofònica d’àmbit provincial. L’emissió de l’anunci haurà de realitzar-se sis vegades al dia, de de l’1 de febrer fins el 18 de febrer, d’entre 25 a 30 segons cadascuna i en tres idiomes diferents (valencià, castellà i anglés”)>.

Lot 3: <Difusió de l’esdeveniment del Festival d’Arts Escèniques i la seua programació en un mitjà de comunicació digital d’ambit comarcal. Caldrà publicar 3 banners publicitaris de tamanys (300×250; 900×135; 220×400) en diferents espais del web. A més caldrà que es realitze un reportatge de l’esdeveniment així com una publicació en l’agenda del mitjà de comunicació>.

Lot 4: <Difusió de l’esdeveniment del Festival d’Arts Escèniques i la seua programació en una emissora radiofònica d’ambit nacional. La falca publicitària, d’uns 35 segons aproximadament, s’haurà d’emetre un total de 100 vegades a raó d’una mitja de 6 per dia entre els dies 1 i 18 de febrer. A més, es realitzarà i s’emetrà també una entrevista sobre el festival en un programa magazine o d’informació>.

Lot 5: <Difusió de l’esdeveniment del Festival d’Arts Escèniques i la seua programació en un mitjà de comunicació escrit, d’àmbit provincial. Publicació del cartell de la programació en el periòdic de tirada provincial així com dues publicacions, una prèvia a la celebració del festival i una posterior a la celebració>.

 

Publicat en: