noticies noticies

Subvenció per a la realització d’activitats culturals

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº47 de data 22/02/23.

Matèria: Cultura

Convocatòria: Realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2023.

Concepte: Disseny, maquetació i impressió llibre VII Jornades Carmel Giner.

Any: 2023

Import: 1.325,95 euros

BOP nº: 137

Data: 18/08/2023

 

Publicat en: