noticies noticies

Ajudes per a menjador escolar i adquisició de llibres

S’obri el termini per a la sol·licitud de concessió d’ajudes per a menjador escolar i adquisició de llibres. La primera d’aquestes ajudes està destinada al pagament de la plaça de menjador, amb la finalitat de promoure la conciliació de la vida familiar i laboral. La segona ajuda està destinada per a l’adquisició de llibres de text i/o material fungible d’alumnes que cursen educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO) en el curs 23/24.

………………………………….

Se abre el plazo para la solicitud de concesión de ayudas para el comedor escolar y adquisición de libros. La primera de estas ayudas está destinada al pago de la plaza de comedor, con la finalidad de promover la conciliación de la vida familiar y laboral. La segunda ayuda está destinada a la adquisición de libros de texto y/o material fungible de alumnos que cursen educación infantil, primaria y secundaria obligatoria (ESO) en el curso 23/24.

 

Publicat en: