noticies noticies

Subvenció per a l’adquisició de lluminàries

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant per un import de 25.000 euros per tal d’adquirir lluminàries i elements per a la millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals. Subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 72 de data 13/04/2023.

Matèria: Carreteres

Convocatòria: Adquisició de lluminàries i elements per a la millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals.

Petició: adquisició de lluminàries i elements per a la millora de la seguretat viàri,a en vies i camins rurals.

Any: 2023

Import: 25.000 euros

BOP nº: 171

Data: 05/09/2023

 

Publicat en: