noticies noticies

Ajuda econòmica per a l’atenció jurídica a les dones

L’Ajuntament de Pego ha rebut una ajuda econòmica de 3.000 euros per part de la Diputació Provincial d’Alacant destinats a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere.

En aquest cas, el consistori pegolí destinarà l’import per a un projecte d’atenció jurídica a les dones.

 

Publicat en: