noticies noticies

Obri el termini per a sol·licitar ajudes a empreses i professionals per la crisi d’Ucraïna


L’Ajuntament del Pego, amb el finançament de la Diputació Provincial d’Alacant, obri el termini de presentació de sol·licituds d’ajudes dirigides a pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals, amb domicili fiscal a Pego, amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic de la crisi generada per la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.
L’ajuda màxima que concedirà l’ajuntament per sol·licitud serà de 8.000 euros i les despeses subvencionables són:

  • Quotes d’autònoms
  • Lloguer del local
  • El 50% de les empreses d’energia, gas i carburant


Seran entitats beneficiàries totes aquelles pimes, micropimes, xicotet empresariat autònom i professionals amb domicili fiscal en el municipi de Pego que amb Declaració Responsable inclosa en la sol·licitud afirmen que el seu rendiment net dels mesos per què sol·licita l’ajuda -compresos entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023- siga igual o inferior al dels mateixos mesos en l’exercici anterior (2021/2022).


El termini és de 10 dies hàbils, des de les 9.00 hores del 15 de novembre de 2023, fins a les 23.59 hores del 28 de novembre de 2023.


La sol·licitud d’ajudes es realitzarà de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica municipal, web de l’Ajuntament de Pego.


PUBLICACIÓ BASES: https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2023/11/14_218/2023_009814.pdf

 

Publicat en: