noticies noticies

Anunci per a la contractació de la Fira de Comerç 2024 i XIV Jornades Gastronòmiques

Campanya de publicitat de la Regidoria de Promoció Econòmica i Creama Pego amb motiu de la Fira del Comerç 2024 i les XIV Jornades Gastronòmiques de l’arròs bomba i bombó:

La campanya tindrà una duració de 15 dies aproximadament a contar des del 6 d’abril fins al 21 d’abril de 2024 ambdós inclosos.

Per tal de donar-li difusió a les esmentades campanyes es creu convenient des de la regidoria fer les següents insercions publicitàries:

Lot 1.- Difusió de la notícia així com del cartell de la campanya en les dimensions 1/4 de pàgina per cada esdeveniment en un periòdic imprés de tirada a la comarca de la Marina Alta i de distribució setmanal, hi haurà 2 insercions així com estarà publicada la notícia en la plataforma web.

Lot 2.- Difusió de la notícia així com del cartell de la campanya en un banner fixe lateral en la ‘home’ en un diari comarcal online i en les seues xarxes socials.

Es podran presentar el pressupost de la campanya en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Pego des d’avui 02 d’abril de 2024 fins al dijous 04 d’abril de 2024 ales 14.00 hores. Seran seleccionades les ofertes més econòmiques de cadascuna de les opcions sol·licitades.

 

Publicat en: