noticies noticies

Anunci per a la contractació de publicitat per a les Trobades 2024

Campanya de publicitat de la Regidoria d’Educació amb motiu de la celebració de les Trobades 2024 al municipi de Pego:

Lot 1: difusió de tota la programació de l’esdeveniment en apartat d’Agenda Cultural i del cartell de les Trobades en la contraportada d’un mitjà de comunicació de tirada impresa i d’àmbit comarcal i de distribució quinzenal. A més de la difusió a les seves xarxes socials.

Es podran presentar el pressupost de la campanya en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Pego des de hui 2 d’abril de 2024 fins al divendres 5 d’abril de 2024 a les 14.00 hores. Seran seleccionades les ofertes més econòmiques de cadascuna de les opcions sol·licitades.

Lot 2: Difusió del cartell en les dimensions de mitja pàgina en un periòdic imprès de difusió a la Marina Alta i de distribució setmanal, en l’edició a publicar la setmana abans de l’esdeveniment que comporta, a més, fer constar la programació o presentació t i el posterior reportatge tant als premis Sambori com a l’esdeveniment en si. A banda, caldrà que tot això surta progressivament publicat en la pàgina web del mitjà de comunicació”.  

Es podran presentar el pressupost de la campanya en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Pego des de hui 12 d’abril de 2024 fins al dimarts 16 d’abril de 2024 a les 14.00 hores. Seran seleccionades les ofertes més econòmiques de cadascuna de les opcions sol·licitades.

 

Publicat en: