noticies noticies

Anunci del Pla de Participació Pública de l’Estudi d’integració paisagística inclòs en la sol·licitud de declaració d’interés comunitari per a establiment de restauració en el terme municipal de Pego, promogut per “Casa Benigalip, SL”

Anunci del Pla de Participació Pública de l’Estudi d’integració paisatgística inclòs en la sol·licitud de declaració d’interés comunitari (DIC) per a establiment de restauració en el terme municipal de Pego, promogut per “Casa Benigalip, SL”, situat en polígon 27, parcel·la 202 i part de les parcel·les 204, 207, 208, 210 i 250.

En virtut del que es disposa mitjançant Resolució de l’Alcaldia-Presidència de 20 de març de 2023, se sotmet a participació pública, per termini de vint (20) dies hàbils, el Pla de Participació Pública de l’Estudi d’integració paisatgística inclòs en la sol·licitud de declaració d’interés comunitari (DIC) per a establiment de restauració en el terme municipal de Pego, promogut per “Casa Benigalip, SL”, situat en polígon 27, parcel·la 202 i part de les parcel·les 204, 207, 208, 210 i 250.

Durant aquest termini, les persones interessades podran examinar la documentació exposada al públic i presentar els suggeriments i al·legacions que tinguen per convenients, així com emplenar les enquestes que es troben a la seua disposició. L’accés a l’enquesta també es pot dur a terme mitjançant el següent enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_YkUsc-bo6_pCwIdDVR-nhcfEhTo3FG2qzVOQ3zHiZiHdPQ/viewform

En cas d’emplenar-se telemàticament l’enquesta, quedaran registrades les respostes d’aquesta.

La documentació també podrà ser examinada en el departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Pego (Pl. de l’Ajuntament núm. 1, de Pego), en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres.

 

Publicat en: