noticies noticies

Concessió d’una subvenció per part l’institut valencià de la joventut per a desenvolupar activitats del programa de joventut durant l’any 2021

L’INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIO EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DOGV N.º 9054 DE DATA 06/04/2021. ACTUACIO DESENVOLUPAR ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE JOVENTUT DURANT L’ANY 2021. ANY 2021 IMPORT 3.277,17.-€ DOGV Nº 9132 DATA 21-07-2021

La conselleria aprova el Pla local de prevenció d’incendis de Pego

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha donat el vistiplau al Pla local de prevenció d’incendis de Pego, que va ser aprovat pel plenari de la corporació el passat 18 de maig. El Pla local de prevenció d’incendis forestals persegueix tres objectius principals per al territori del terme de Pego: la... Veure Article

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a equipament de les instal·lacions culturals de titularitat municipal

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 47 DE DATA 10/03/21. MATÈRIA CULTURA CONVOCATÒRIA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES CULTURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 2021. ANY 2021 IMPORT 4.100,38.-€ BOP Nº 132 DATA 15/07/2021

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a un taller sobre l’ús responsable de les xarxes socials.

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 51 DE DATA 16/03/21. MATÈRIA JUVENTUD CONVOCATÒRIA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD, ANUALITAT 2021. PROGRAMA ¿CON QUÉ CONECTAS TÚ?, TALLER PARA EL USO RESPONSABLE DE REDES SOCIALES. ANY 2021 IMPORT 2.401,86.-€... Veure Article

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a programes de prevenció de conductes addictives

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 51 DE DATA 16/03/21. MATÈRIA IGUALDAD Y JUVENTUD CONVOCATÒRIA A PEGO APOSTEM PER LA PREVENCIÓ 2021. ANY 2021 IMPORT 2.401,86.-€ BOP Nº 134 DATA 19/07/2021

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 34 DE DATA 22/02/21. MATÈRIA RESIDENTES INTERNACIONALES CONVOCATÒRIA PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESIDENTES INTERNACIONALES. ANUALITAT 2021. ANY 2021 IMPORT 2.670,93.-€ BOP Nº 132 DATA 15/07/2021

Inserció de publicitat institucional

La campanya tindrà una duració de 15 dies aproximadament a comptar des del 18 de juliol fins al 31 de juliol, ambdós inclosos.Per tal de donar-li difusió a la publicitat institucional es creu convenient des de l’alcaldia fer la següent inserció publicitària:Lot 1 – Difusió de l’entrevista així com de la imatge institucional en 12... Veure Article

EL AYUNTAMIENTO DE PEGO CONVOCA LAS AYUDAS PARÉNTESIS II DEL PLAN RESISTIR

El Ayuntamiento de Pego ha aprobado los bases de la convocatoria de las ayudas Paréntesis (Plan Resistir) dirigidas a personas autónomas y microempresas locales. Bases convocatoria Anexo Bases Ficha demandante Solicitud Resistir

L’Ajuntament de Pego participa en l’Assemblea General Ordinària del Fons Valencià per la Solidaritat

L’associació que uneix les forces dels municipis valencians per a realitzar polítiques de Cooperació Internacional al Desenvolupament i d’Educació per al Desenvolupament ha realitzat la seua Assemblea Ordinària de 2021 al Centre Cultural de Xàtiva. Per unanimitat s’han aprovat la memòria i balanç econòmic de 2020 i el programa d’activitats i pressupostos de 2021 El... Veure Article

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança municipal reguladora de les actuacions urbanístiques subjectes a declaració responsable

En compliment del que es disposa a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’inicia una consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança municipal reguladora de les actuacions urbanístiques subjectes a declaració responsable.(EXP: 1225/2021). Els suggeriments i aportacions a aquesta consulta prèvia es podran formular en... Veure Article