noticies noticies

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a programes de prevenció de conductes addictives

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 51 DE DATA 16/03/21. MATÈRIA IGUALDAD Y JUVENTUD CONVOCATÒRIA A PEGO APOSTEM PER LA PREVENCIÓ 2021. ANY 2021 IMPORT 2.401,86.-€ BOP Nº 134 DATA 19/07/2021

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 34 DE DATA 22/02/21. MATÈRIA RESIDENTES INTERNACIONALES CONVOCATÒRIA PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESIDENTES INTERNACIONALES. ANUALITAT 2021. ANY 2021 IMPORT 2.670,93.-€ BOP Nº 132 DATA 15/07/2021

Inserció de publicitat institucional

La campanya tindrà una duració de 15 dies aproximadament a comptar des del 18 de juliol fins al 31 de juliol, ambdós inclosos.Per tal de donar-li difusió a la publicitat institucional es creu convenient des de l’alcaldia fer la següent inserció publicitària:Lot 1 – Difusió de l’entrevista així com de la imatge institucional en 12... Veure Article

EL AYUNTAMIENTO DE PEGO CONVOCA LAS AYUDAS PARÉNTESIS II DEL PLAN RESISTIR

El Ayuntamiento de Pego ha aprobado los bases de la convocatoria de las ayudas Paréntesis (Plan Resistir) dirigidas a personas autónomas y microempresas locales. Bases convocatoria Anexo Bases Ficha demandante Solicitud Resistir

L’Ajuntament de Pego participa en l’Assemblea General Ordinària del Fons Valencià per la Solidaritat

L’associació que uneix les forces dels municipis valencians per a realitzar polítiques de Cooperació Internacional al Desenvolupament i d’Educació per al Desenvolupament ha realitzat la seua Assemblea Ordinària de 2021 al Centre Cultural de Xàtiva. Per unanimitat s’han aprovat la memòria i balanç econòmic de 2020 i el programa d’activitats i pressupostos de 2021 El... Veure Article

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança municipal reguladora de les actuacions urbanístiques subjectes a declaració responsable

En compliment del que es disposa a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’inicia una consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança municipal reguladora de les actuacions urbanístiques subjectes a declaració responsable.(EXP: 1225/2021). Els suggeriments i aportacions a aquesta consulta prèvia es podran formular en... Veure Article

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a cobrir les aportacions estatutàries del consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 85 DE DATA 07/05/21. MATÈRIA ÁREA DE ACCIÓN LOCAL/PROYECTOS EUROPEOS. CONVOCATÒRIA AYUDA PARA CUBRIR LAS APORTACIONES ESTATUTARIAS DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. ANY 2021... Veure Article

Un total de 13 bars i restaurants participen en les X Jornades de l’arròs bomba i bombó

Aquesta serà la desena edició d’unes jornades ja més que consolidades, que han canviat de data per les restriccions imposades per a fer front a la pandèmia del coronavirus. Enguany es faran del 24 al 30 de juny, coincidint amb la setmana de festes amb motiu d’oferir una oferta complementària a les activitats lúdiques i... Veure Article

Anunci per a la contractació de les Jornades de l’arròs Bomba i Bombó de Pego 2021

La campanya tindrà una duració d’uns deu dies aproximadament a contar des del 18 de juny fins al 30 de juny ambdós inclosos. Per tal de donar-li difusió a l’esmentada campanya es creu convenient des de la regidoria fer les següents insercions publicitàries: Lot 1 – Difusió de la notícia així com del cartell de... Veure Article

Guanyador del XLIV certamen de pintura vila de Pego

El guanyador del XLIII certamen de pintura vila de Pego ha estat Jorge Llopis Jordá amb la seva obra Pinturas frías nº 30. Com a mencions honorífiques han quedat Josep Tornero Sanchis i Carolina Valls Juan amb les obres S/T #El verso encontrado i Flysch#2 respectivament. En aquesta mateixa plana es pot veure la galeria... Veure Article