noticies noticies

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a infraestructures i assistència a municipis

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 247 DE DATA 29/12/20. MATÈRIA INFRAESTRUCTURAS COOPERACIÓN. CONVOCATÒRIA INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS: PLAN + CERCA 2020 (ÁREA DE COOPERACIÓN). – Reasfaltado de diversas Calles del Casco urbano. C/Llavador, C/Carolina Sala, C/Vall de... Veure Article

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 240 DE DATA 17/12/20. MATÈRIA AGUA. CICLO HÍDRICO. CONVOCATÒRIA LÍNEA B) CONVOCATORIA 2021 REPARACIÓN (LÍNEA A) Y 1ER ESTABLECIMIENTO, REFORMA O GRAN REPARACIÓN (LÍNEA B) INFR. HIDRÁULICAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO QUE EJECUTEN... Veure Article

Autorització per a la vacunació de menors de 16 anys

A continuació teniu el document que heu d’omplir per a la vacunació contra la Covid-19 de persones menors de 16 anys per si no van acompanyats. En cas que no pugueu imprimir-lo, a l’ajuntament podeu demanar-lo i vos el donaran. I vos recordem la següent informació: • La citació per a la vacunació es realitzarà... Veure Article

Anunci convocatòries borses de treball de mestres i tècnics en educació infantil.

De conformitat amb les Resolucions de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de Mestres/es en educació infantil i Tècnics/es en educació infantil, es disposa la convocatòria de l’esmentada selecció d’acord amb les bases adjuntes Bases Mestres en educació infantil. Bases Tècnics en educació infantil. Sol·licitud participació proves selectives.

ANUNCI: CONTRACTACIÓ DE LA CAMPANYA DE PUBLICITAT DE LES RUTES GUIADES A PEGO

Per tal de donar difusió a la campanya de publicitat de les rutes guiades al mes d’agost es creu convenient, des del departament de turisme, fer la següent inserció publicitària: Lot 1 «Difusió del cartell de la campanya en un periòdic escrit d’àmbit provincial i de distribució diària en dos anuncis de 5×2 en portada... Veure Article

Concessió d’una subvenció per part l’institut valencià de la joventut per a desenvolupar activitats del programa de joventut durant l’any 2021

L’INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIO EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DOGV N.º 9054 DE DATA 06/04/2021. ACTUACIO DESENVOLUPAR ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE JOVENTUT DURANT L’ANY 2021. ANY 2021 IMPORT 3.277,17.-€ DOGV Nº 9132 DATA 21-07-2021

La conselleria aprova el Pla local de prevenció d’incendis de Pego

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha donat el vistiplau al Pla local de prevenció d’incendis de Pego, que va ser aprovat pel plenari de la corporació el passat 18 de maig. El Pla local de prevenció d’incendis forestals persegueix tres objectius principals per al territori del terme de Pego: la... Veure Article

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a equipament de les instal·lacions culturals de titularitat municipal

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 47 DE DATA 10/03/21. MATÈRIA CULTURA CONVOCATÒRIA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES CULTURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 2021. ANY 2021 IMPORT 4.100,38.-€ BOP Nº 132 DATA 15/07/2021

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a un taller sobre l’ús responsable de les xarxes socials.

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 51 DE DATA 16/03/21. MATÈRIA JUVENTUD CONVOCATÒRIA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD, ANUALITAT 2021. PROGRAMA ¿CON QUÉ CONECTAS TÚ?, TALLER PARA EL USO RESPONSABLE DE REDES SOCIALES. ANY 2021 IMPORT 2.401,86.-€... Veure Article