noticies noticies

Bases per a la selecció Jutge de Pau i Substitut

Davant la proximitat de la finalització del nomenament del jutge de pau titular i suplent, s’obre un període de 15 dies hàbils comptats des del de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de data 3/09/19 perquè tots les persones interessades puguin presentar instàncies. El termini de presentació d’instàncies finalitza el 23 de setembre de... Veure Article

Informació pública del pla de participació pública que s’integra en l’estudi d’integració paisatgística inclòs en la sol·licitud de declaració d’interés comunitari Càmping en la partida Castelló a Pego

Informació pública del pla de participació pública que s’integra en l’estudi d’integració paisatgística inclòs en la sol·licitud de declaració d’interés comunitari Càmping en la partida Castelló a Pego https://pego.sedelectronica.es/board

Plans d’emergència dels col·legis públics de Pego

Per a les persones que participen en el proces selectiu de dos places de conserge, es facilita el contingut del punt 7 del temari del mateix: Pla d’emergència col·legi Ambra Pla d’evacuació col·legi Ambra Pla d’emergència col·legi Carolina Sala Pla d’emergència colegi Rosalia Bondia

Projecte de substitució de lluminàries completes per altres de més rendiment i menor potència

Projecte de substitució de lluminàries completes per altres de més rendiment i menor potència, instal·lació sistemes de regulació de nivell lluminós i instal·lació de sistemes encés-apagat centralitzat. C/ Sant Bonaventura, Plaça de la Quintana i carrers adjacents (CM-13 i CM-18) Projecte realitzat amb ajuda de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), acollit al programa d’estalvi... Veure Article