noticies noticies

Subvención EMPUJU/2019/166/03

AVALEM JOVES PLUS Contrataciones EMPUJU: 8 PROGRAMA EMPUJU Descripción: Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del sistema nacional de Garantía Juvenil: Subvención obtenida: 62.506,05 € Número de contratos: 8 Duración del contrato: 12 meses, desde el 21/10/2019 al 20/10/2020 Tipo de contrato: Temporal, fomento... Veure Article

Subvención EMCUJU/2019/152/03

AVALEM JOVES PLUS Contrataciones EMCUJU: 4 PROGRAMA EMCUJU Descripción: Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas cualificadas por entidades locales, en el marco del sistema nacional de Garantía Juvenil: Subvención obtenida: 54.060,64 € Número de contratos: 4 Duración del contrato: 12 meses, desde el 14/10/2019 al 13/10/2020 Tipo de contrato: En practicas.... Veure Article

Pego aconsegueix una subvenció europea per a instal·lar wifi en espais públics

La rapidesa de l’Ajuntament de Pego en sol·licitar la subvenció ha sigut fonamental per a conseguir una subvenció europea de 15.000 euros per a la instal·lació de wifi en espais públics del poble. La Unió Europea va concedir estes ajudes per ordre de demanda i en els primers segons del llançament de la convocatòria es... Veure Article

Publicades les bases d’una borsa de treball de coordinador esportiu

S’ha publicat en el tauler d’anuncis de la seu electrònica les bases d’una borsa de treball de coordinador esportiu. El termini de presentació de sol.licituds és del 22 d’octubre fins el 5de novembre de 2019

Tramitació del Pla de Participació Pública per a la continuació de l’expedient de sol·licitud d’explotació de la Secció A) de la Llei de Mines denominada “Adzaila” núm. RCA 107 (Exp. MIEXPA/2015/15/03)

En relació amb l’expedient de referència, i sol·licitada la col·laboració d’aquest Ajuntament per part del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es publica l’enllaç a la pàgina web habilitada a l’efecte, per a la seua major difusió entre el públic interessat. El link de la... Veure Article

Fase de concurs i entrevista del procés selectiu d’una plaça de netejadora-cuinera

Es convoca als aspirants que hagen superat la fase d’oposició del procés selectiu d’una plaça de netejadora-cuinera i creació d’una borsa de treball amb una puntuació mínima de 20 punts a la valoració dels merits i realització de l’entrevista el dia 1 d’octubre de 2019 en les dependències de l’Ajuntament de Pego, segons l’horari publicat... Veure Article