noticies noticies

Pego invertirà més de 2,8 milions d’euros en millorar l’accessibilitat i sostenibilitat del municipi

El consistori presenta el programa Avancem, un conglomerat d’actuacions que es realitzaran durant els pròxims mesos Aconseguir un poble més accessible i sostenible. Eixa és la proposta del nou programa Avancem, un conglomerat d’actuacions, principalment urbanístiques, que l’Ajuntament de Pego desenvoluparà durant els pròxims mesos. Es tracta d’una sèrie d’obres que busquen millorar diferents espais... Veure Article

L’Ajuntament de Pego incorpora huit nous treballadors a través dels programes d’ocupació de Labora

S’han contractat tres persones a través del programa Empuju i altres cinc a través del programa Ecovid Huit persones aturades s’han incorporat el passat mes de desembre a diferents àrees de l’Ajuntament de Pego gràcies als programes d’ocupació del Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana (Labora). D’una banda, a través del programa... Veure Article

Informació pública de l’Expedient G/1000/2021-G/2177/2019 (LA/16/2021) sobre explotació de pedrera denominada «Atzaila».

En compliment de l’article 55.1, i concordants, de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana se sotmet a informació pública, per un termini de 20 dies, l’expedient G/1000/2021-G/2177/2019 (LA/16/2021) relatiu a la petició de llicència ambiental de l’explotació de pedrera denominada... Veure Article

L’Ajuntament de Pego ha rebut ajudes del Labora per un valor total de 33.415,30 euros per a la contractació de dues persones desocupades, d’almenys 30 anys.

A través del programa EMCORP 2021/22, programa d’interès social i general, finançat amb fons procedents del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE ,l’Ajuntament de Pego ha rebut unes ajudes el que ha permès la contractació de dos persones desocupades d’almenys 30 anys . Aquest és un programa en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat... Veure Article

Contractació de publicitat Felicitació de Nadal

Per tal de donar difusió a la campanya de publicitat durant el periode Nadal 2021, es creu convenient, des dels departaments d’alcaldia, fer la següent inserció publicitària: Lot 1 «Difusió de la targeta en un anunci (60 mm alt x 252 mm ample) en un periòdic escrit d’àmbit autonòmic i de distribució diària, així com... Veure Article

Modificació del Pla Parcial d’ordenació del Sector “Calvari II”

Publicació de la Resolució de 7 octubre de 2021, de l’Alcaldia-Presidència (Decret 2021/2001; Exp. 1403/2021) sobre informe ambiental i territorial estratègic de la Modificació del Pla Parcial d’ordenació del Sector “Calvari II”. En compliment del que es disposa a la citada Resolució, i en l’article 51.7, i concordants, de la Llei 5/2014, de 25 de... Veure Article

Beneficiaris ajudes Reactiva II

BENEFICIARIS DE LES AJUDES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓ D’ALACANT ALS EMPRESARIS AMB DOMICILI FISCAL EN PEGO “REACTIVA PEGO II”. Beneficiaris ajudes Reactiva II BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE A LOS EMPRESARIOS CON DOMICILIO FISCAL EN PEGO “REACTIVA II” Beneficiarios ayudas Reactiva II

Beneficiaris ajudes Ten 2021

L’AJUNTAMENT DE PEGO PUBLICA LES EMPRESES BENEFICIÀRIES AMB DOMICILI FISCAL EN PEGO DE LES AJUDES DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ D’ALACANT AJUDES TEN 2021 Beneficiaris ajudes Ten 2021 EL AYUNTAMIENTO DE PEGO PUBLICA LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS CON DOMICILIO FISCAL EN PEGO DE LAS AYUDAS DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN DE ALICANTE. AYUDAS TEN 2021 Beneficiarios ayudas Ten 2021

Anunci per a la contractació de la publicitat del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona

Per tal de donar difusió a la campanya del 25 de Novembre, dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, es creu convenient des de la Regidoria d’Igualtat fer la següent inserció publicitària: Lot 1 «Difusió del cartell de la campanya en les dimensions 1/4 de pàgina en un periòdic escrit de tirada... Veure Article

ANUNCIO SOBRE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PLENO

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto del Reglamento de organización y... Veure Article