noticies noticies

Pego redueix despeses en l’Escoleta Infantil Municipal amb la instal·lació de fotovoltaiques

Amb aquesta actuació, finançada a través d’una subvenció de la Diputació d’Alacant, el consistori reduirà al voltant de l’11% de la despesa, més de 4.400 euros Un important estalvi en el consum de llum. Aqueix és el principal objectiu de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en lEscoleta Infantil Municipal La Trilladora. L’Ajuntament realitzarà aquesta actuació... Veure Article

Subvenció en matèria de residents internacionals

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció per part de la Diputació Provincial d’Alacant, per un import de 4.613,22 en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 62 de data 29/03/2023. Matèria: residents internacionals Convocatòria: subvencions a ajuntaments amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals. Projecte: servei d’atenció,... Veure Article

Ajuda per a instal·lació de nous bancs

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció de 2.897,52 euros per part de la Diputació Provincial d’Alacant, en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 49 de data 10/032023, per a la instal·lació de 12 bancs en diferents punts del municipi. Matèria: Medi Ambient Convocatòria: Concessió de subvencions per a mobiliari urbà (bancs)... Veure Article

La Volta es cita amb Pego

Els ciclistes passaran pel municipi pegolí durant el desenvolupament de la huitena etapa amb eixida a Dénia Pego té una cita, el dissabte 2 de setembre, amb el ciclisme d’alta competició. La Volta a Espanya creuarà per alguns dels carrers del municipi durant la celebració de la huitena etapa d’una de les tres competicions reines... Veure Article

Subvenció en matèria de Benestar Social

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció per part de la Diputació Provincial d’Alacant en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 87 de data 08/05/2023. Matèria: Benestar Social Convocatòria: Subvencions per a activitats de promoció social i adquisició d’equipaments i vehicles. Activitat objecte de subvenció: l’art com a element integrador de persones... Veure Article

Ajuda per a la instal·lació de fotovoltaiques a l’Escoleta Infantil La Trilladora

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció de 18.000 euros per a la instal·lació de fotovoltaiques per a l’autoconsum d’edificis municipals i l’enllumenat públic de l’Escoleta Infantil Municipal La Trilladora. Matèria: Medi Ambient Convocatòria: per a l’impuls de les instal·lacions fotovoltaiques per a l’autoconsum d’edificis municipals i l’enllumenat públic. Línia A – Actuació: instal·lació fotovoltaica... Veure Article

Publicació de la Resolució d’Alcaldia sobre constitució del Centre de Coordinació Operativa municipal (CECOPAL) de Pego (Expedient G-2201/2023)

En compliment del que es disposa en l’article 15.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es publica la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de 31 de juliol de 2023 (Decret 2023-1485; Expedient 2201/2023), sobre constitució del Centre de Coordinació Operativa municipal (CECOPAL) de Pego, i l’edicte corresponent a aquesta resolució, per... Veure Article

Publicació de la Resolució d’Alcaldia sobre creació d’una Ponència de caràcter tècnic, en compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana (Expedient G-2274/2023)

En compliment del que es disposa en l’article 15.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es publica la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de 14 d’agost de 2023 (Decret 2023-1559; Expedient 2274/2023), sobre creació d’una ponència tècnica municipal, segons el que es disposa en l’article 58 de la Llei 6/2014, de... Veure Article

Un total de 240 xiquetes i xiquets gaudeixen d’una àmplia varietat d’activitats a l’Escoleta d’Estiu

El servei que ha estat operatiu durant el mes de juliol i part d’agost amb més d’una dotzena de monitors i monitores L’Escoleta d’Estiu va tancar les portes la setmana passada amb un balanç positiu. Un total de 240 xiquets i xiquetes han participat aquest estiu en aquesta proposta que busca facilitar la conciliació familiar,... Veure Article

Inici de l’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica (Simplificada) de la Modificació Puntual del PGOU de Pego, relativa al polígon de sòl urbà industrial “Sector II” (Expedient G-2264/2023)

En compliment del que es disposa en el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP), i en l’Acord de 17 d’agost de 2023, de la Junta de Govern Local, es sotmet a informació pública el document que constitueix l’Esborrany... Veure Article